Skip to content

Badanie kliniczne abciximabu w elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej po wcześniejszym leczeniu klopidogrelem ad

1 rok ago

478 words

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli przebyli zawał mięśnia sercowego przed upływem 14 dni; miał niestabilną dławicę piersiową ze zmianami odcinka ST co najmniej 0,1 mV w co najmniej dwóch odprowadzeniach elektrokardiograficznych w spoczynku, poziom troponiny T większy niż 0,03 ng na mililitr, lub oba; miał docelowe uszkodzenie w żylnym pomostowym pomostowaniu; miał przewlekłą okluzję (obecną dłużej niż 3 miesiące); miało docelowe uszkodzenie z angiograficznie widocznym skrzepliną; miał frakcję wyrzutową lewej komory mniejszą niż 30%; miał niestabilność hemodynamiczną, cukrzycę insulinozależną, zapalenie osierdzia lub raka; miał udar w ciągu ostatnich 3 miesięcy; miał czynne krwawienie lub skazę krwotoczną; w poprzednim miesiącu doznał urazu lub poważnej operacji; miał podejrzenie rozwarstwienia aorty; otrzymywały doustną terapię przeciwzakrzepową; otrzymywał inhibitor glikoproteiny IIb / IIIa w ciągu poprzedzających 14 dni; miało ciężkie, niekontrolowane nadciśnienie (skurczowe ciśnienie krwi powyżej 180 mm Hg); poziom hemoglobiny był niższy niż 10,0 g na decylitr lub hematokryt poniżej 34%; miał liczbę płytek krwi mniejszą niż 100 000 na milimetr sześcienny lub więcej niż 600 000 na milimetr sześcienny; miał znaną reakcję alergiczną na badany lek; lub była lub może być w ciąży. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę, a protokół badania został zatwierdzony przez komisje etyczne uczestniczących ośrodków. Protokół badania
Pacjenci w obu grupach badanych otrzymywali 600 mg klopidogrelu co najmniej dwie godziny przed przezskórną interwencją wieńcową. Otrzymali także od 325 do 500 mg aspiryny. Po podjęciu decyzji o wykonaniu przezskórnej interwencji wieńcowej, ale zanim przewód doprowadzający przeszedł przez zmianę, pacjenci zostali poddani randomizacji metodą podwójnie ślepej próby z użyciem zamkniętych kopert zawierających sekwencję losową bloków dla każdego uczestniczącego ośrodka. Pacjenci z grupy abciximabu otrzymywali abciximab (bolus 0,25 mg na kilogram masy ciała, a następnie wlew 0,125 .g na kilogram na minutę [maksimum 10 .g na minutę] przez 12 godzin) wraz z 70 U heparyny na kilogram . Pacjenci z grupy placebo otrzymali bolus placebo, a następnie 12-godzinny wlew i bolus 140 jednostek heparyny na kilogram. Wśród pacjentów, którzy nie otrzymują inhibitora glikoproteiny IIb / IIIa, stosowanie dużych dawek heparyny – powyżej 100 U na kilogram – jest standardową praktyką w większości krajów Europy, gdzie monitorowanie aktywowanego czasu krzepnięcia nie jest rutynowo wykonywane podczas przezskórnego wieńcowego interwencje. Pacjenci ośrodka uczestniczącego w Stanach Zjednoczonych (w którym zapisano mniej niż 5 procent pacjentów) otrzymywali bolus i infuzję abciximabu razem z 70 j. Heparyny na kilogram lub bolusem placebo i infuzją 100 ul heparyny za kilogram wraz z monitorowaniem w celu utrzymania aktywowanego czasu krzepnięcia w przybliżeniu od 250 do 300 sekund, zgodnie z preferencjami lekarza i zgodnie z wzorcami praktyki w Stanach Zjednoczonych. Podwójne zaślepienie osiągnięto dzięki użyciu podobnie wyglądających fiolek w dwóch grupach.
Stentowanie wieńcowe było docelową przezskórną interwencją wieńcową zgodnie z protokołem
[podobne: atropina, teosyal, Corsodyl ]
[podobne: mgiełka zabłocka, prostaglandyny, beamed piła ]

0 thoughts on “Badanie kliniczne abciximabu w elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej po wcześniejszym leczeniu klopidogrelem ad”