Skip to content

Chemioterapia adiuwantowa na bazie cisplatyny u pacjentów z całkowicie zresektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc ad 6

1 rok ago

486 words

Nasze badanie wykazało również korzyści z chemioterapii w odniesieniu do przeżycia wolnego od choroby (bezwzględna różnica 5,1 procent w ciągu pięciu lat). Nie stwierdzono istotnych interakcji między efektem leczenia a charakterystyką pacjentów lub możliwościami leczenia w zakresie przeżycia całkowitego lub wolnego od choroby. Jedna czwarta pacjentów otrzymała pooperacyjną radioterapię, z umiarkowanym nadmiarem w grupie kontrolnej (27,7% vs. 22,9%). Radioterapia mogła zwiększyć częstość zgonów z przyczyn innych niż rak w grupie kontrolnej, co sztucznie zwiększyło korzyści z chemioterapii adjuwantowej. Wydaje się jednak, że ta możliwość jest wysoce nieprawdopodobna, ponieważ szkodliwy wpływ uzupełniającej radioterapii w metaanalizie pooperacyjnej radioterapii (PORT) 3 był najbardziej widoczny u pacjentów z patologicznym stadium choroby N0 lub N1; pacjenci ze stopniem N0 lub N1, którzy otrzymali radioterapię, stanowili tylko 9,9 procent pacjentów w naszym badaniu. Nie stwierdzono ponadto istotnej interakcji między efektem chemioterapii a radioterapią pooperacyjną (p = 0,66). Wielkość bezwzględnych korzyści wynikających z leczenia adjuwantowego w naszym badaniu jest znacząca, 1,13 biorąc pod uwagę, że na całym świecie każdego roku około 900 000 osób w wieku poniżej 75 lat otrzymuje diagnozę raka płuc.1,13 Około 80 procent tych nowotworów to niedrobnokomórkowe raki, z czego jedna trzecia jest możliwa do resekcji, a 75% z nich to kandydaci do chemioterapii uzupełniającej. W związku z tym około 180 000 przypadków kwalifikuje się do leczenia rocznie. Nasze wyniki wskazują, że około 7000 zgonów z powodu niedrobnokomórkowego raka będzie unikane co roku z zastosowaniem chemioterapii adiuwantowej opartej na cisplatynie.
Nasze badanie można porównać z trzema ostatnimi randomizowanymi próbami chemioterapii adjuwantowej.14-16 Projekt płuca adjuwantowego We Włoszech – Europejskiej Organizacji ds. Badań i Leczenia Raka przyjęto 1209 pacjentów, z których 14 było objętych analizą. Schemat chemioterapii łączył mitomycynę, windezynę i cisplatynę (100 mg na metr kwadratowy) przez trzy cykle. Czterdzieści trzy procent pacjentów otrzymało pooperacyjną radioterapię. Współczynnik ryzyka zgonu w grupie leczonej adjuwantem w porównaniu z grupą kontrolną wynosił 0,96 (przedział ufności 95%, 0,81 do 1,13). Warto zauważyć, że w randomizowanym badaniu dotyczącym chemioterapii przedoperacyjnej 17 chemioterapii opartej na mitomycynie wiązało się również z nadmiarem przedwczesnych zgonów. W drugim badaniu oceniano zastosowanie uracyl-tegafur jako chemioterapii uzupełniającej u 979 pacjentów z patologicznym stadium T1N0 lub gruczolakoraka T2N0.15 Z chemioterapią adjuwantową (P = 0,04) obserwowano znaczącą korzyść w zakresie przeżycia, ale korzyści okazały się ograniczone do podgrupy z chorobą T2N0. Wyniki tych dwóch prób i naszego badania są w tym samym zakresie. W badaniu przeprowadzonym w północnoamerykańskim badaniu intergrupowym16 wzięło udział 488 pacjentów i porównywano samą radioterapię pooperacyjną z radioterapią oraz jednoczesnym leczeniem etopozydem i cisplatyną. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w całkowitym przeżyciu (współczynnik ryzyka zgonu w grupie otrzymującej chemioterapię, 1,08, przedział ufności 95%, 0,85 do 1,35)
[patrz też: Corsodyl, teosyal, belimumab ]
[więcej w: amarantus ekspandowany co to znaczy, niezgodna cd, silgard cena ]

0 thoughts on “Chemioterapia adiuwantowa na bazie cisplatyny u pacjentów z całkowicie zresektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc ad 6”