Trójwymiarowa charakterystyka architektury mięśniowej komory serca za pomocą ultradźwiękowego rozproszenia wstecznego.

Prawidłowa ludzka architektura lewej komory obejmuje wysoce wyrównany zestaw mięśnia sercowego, których orientacja zależy od lokalizacji w przestrzeni nadścielnej. Badanie to zostało zaprojektowane w celu określenia, czy pomiar zintegrowanego rozproszenia wstecznego może być wykorzystany, wykrywa progresywne przesunięcie transmolowe wyrównania miofibru, które występuje od nasierdzi do endokardium w ludzkich segmentach ściany komórkowej. Zintegrowane rozproszenie wsteczne zostało zmierzone na 32 pozioma...

Wpływ ranelinianu strontu na ryzyko złamania kręgu u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną ad 7

Wskaźniki zdarzeń niepożądanych, poważne zdarzenia niepożądane i wycofanie z powodu zdarzeń niepożądanych były podobne w obu grupach. Biegunka była najczęstszym zdarzeniem niepożądanym ze strony przewodu pokarmowego (występującym w 6,1 procentach grupy ranelinian strontu i 3,6 procent grupy placebo, P = 0,02). Jednak efekt ten zniknął po pierwszych trzech miesiącach. Częstość występowania zapalenia błony śluzowej żołądka była mniejsza, jak zdiagnozowano klinicznie przez badaczy, w grupie ra...

Prostaglandyny w moczu. Identyfikacja i pochodzenie.

Ludzki mocz analizowano za pomocą spektrometrii mas na obecność prostaglandyn. Prostaglandynę E2 i F2alfa wykryto w moczu od kobiet przez selektywną kontrolę jonów bis-octanu prostaglandyny E2-metyloester-metoksym i pochodnej prostaglandyny F2alfa-metylo-tris-trimetylosililoeter. Dodatkowe dowody na obecność prostaglandyny F2alfa uzyskano przez izolację z żeńskiego moczu ilości tej prostaglandyny wystarczającej do uzyskania pełnego widma masowego. Wykorzystane metody umożliwiły analizę ilościową. Poc...

Po stronie ocalałych z tortur: Traktuj straszny atak na ludzką godność

Natomiast otwarta, kontrolowana próba opublikowana w 1995 r. Nie wykazała istotnych różnic między pacjentami leczonymi albendazolem, prazykwantelem lub tylko kortykosteroidami w ewolucji napadów padaczkowych lub nawet w radiologicznej ewolucji torbieli.13 W naszym kontrolowanym badaniu wystąpiło znaczne zmniejszenie częstości napadów z uogólnieniem i nieistotnym spadkiem częstości napadów częściowych w czasie obserwacji wśród pacjentów, którzy otrzymywali albendazol w porównaniu z pacjentami otrzy...

Najnowsze zdjęcia w galerii lekcjazdrowia:

331#zespół reitera objawy , #przetoka ustno zatokowa , #progeria objawy , #limitki aflofarm , #album na zdjęcia allegro , #amarantus ekspandowany co to znaczy , #niezgodna cd , #wzór mdrd , #drożdżaki w kale , #łękotka ,