Cerebrospinal Fluid and Ependymal Neurophysin

Neurophysiny są białkami. Nośnika. związane z wazopresyną i oksytocyną w układzie neurohypophyseal. Uwalnianie tych białek związanych z hormonami może służyć jako wskaźnik tylnej funkcji przysadki mózgowej. W niniejszym raporcie opisano pomiar neurofizyny w osoczu ludzkim i małpim oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) za pomocą testu radioimmu...

Chemioterapia adiuwantowa na bazie cisplatyny u pacjentów z całkowicie zresektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc ad 5

Współczynniki zagrożenia (z 95 procentami przedziałów ufności) na śmierć w określonych wcześniej podgrupach pacjentów w grupie chemioterapii, w porównaniu z pacjentami w grupie kontrolnej. WHO oznacza Światową Organizację Zdrowia. Spośród 1867 randomizowanych pacjentów zmarło 973: 469 w grupie chemioterapeutycznej i 504 w grupie kontrolnej. ...

Zapobieganie

Krwinki czerwone pacjentów z dziedziczną wielojądrową erytroblastią z dodatnim zakwaszonym testem surowicy (HEMPAS), formą wrodzonej anemii krwiotwórczej i komórkami pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH) są lizowane szybciej niż normalne komórki przez niektóre przeciwciała, w szczególności zimne aglutyniny (anty-I) i dopełniacz. Z ...

Najnowsze zdjęcia w galerii lekcjazdrowia:

331#progeria objawy , #limitki aflofarm , #album na zdjęcia allegro , #amarantus ekspandowany co to znaczy , #niezgodna cd , #wzór mdrd , #drożdżaki w kale , #łękotka , #mielopatia szyjna leczenie , #konto junior allegro ,