Chemioterapia adiuwantowa na bazie cisplatyny u pacjentów z całkowicie zresektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc cd

Zdarzenia brane pod uwagę w przeżyciu wolnym od choroby były lokoregionalnymi lub odległymi nawrotami i śmiercią bez nawrotów. Średnią obserwację oszacowano za pomocą odwrotnej metody Kaplana-Meiera.7 Badanie zostało zaprojektowane, aby wykazać absolutną poprawę przeżycia o 5 procent, z 50 procent do 55 procent, po pięciu latach z chemioterapią adiuwantową, na podstawie hipotezy generowanej przez metaanalizę.2 Wymagano ł...

Chemioterapia adiuwantowa na bazie cisplatyny u pacjentów z całkowicie zresektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc ad 5

Współczynniki zagrożenia (z 95 procentami przedziałów ufności) na śmierć w określonych wcześniej podgrupach pacjentów w grupie chemioterapii, w porównaniu z pacjentami w grupie kontrolnej. WHO oznacza Światową Organizację Zdrowia. Spośród 1867 randomizowanych pacjentów zmarło 973: 469 w grupie chemioterapeutycznej i 504 w grupie kontrolnej. Wskaźnik przeżycia był istotnie wyższy w grupie otrzymującej chemioterapię (p ...

Immunoproliferacyjna drobna choroba jelitowa związana z Campylobacter jejuni ad 5

Warunki cykliczne dla wszystkich reakcji łańcuchowych polimerazy (PCR) były następujące: 7 minut w 95 ° C, 35 cykli denaturacji przez 30 sekund w 95 ° C, hybrydyzacja przez 20 sekund w 55 ° C i 2 minuty wydłużenia przy 72 ° C C, a następnie 10 minut w 72 ° C. Tabela 1. Tabela 1. Wyniki testów reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) próbek biopsyjnych od pacjenta z indeksem z immunoproliferacyjną chorobą jelitową i próbkami k...

temperatura w pokoju przy kąpieli noworodka

Siedemnastodniowy czarny noworodek z niejednoznacznymi genitaliami. Ostra linka oddzielała skórę z hypopigmentacją po lewej stronie brzucha od normalnie zabarwionej skóry po prawej stronie. Zwisający, pomarszczony fałd fałdowy zawierał gonadę po prawej stronie. Natomiast hipoplastyczna, płaska, lewa strona była pusta. Namacalną masę pachwinową lewą nie można było wyraźnie scharakteryzować za pomocą ultrasonografii.

Najnowsze zdjęcia w galerii lekcjazdrowia:

331#scyntygrafia kości warszawa , #koronarografia przygotowanie , #spodziectwo żołędziowe , #zespół reitera objawy , #przetoka ustno zatokowa , #progeria objawy , #limitki aflofarm , #album na zdjęcia allegro , #amarantus ekspandowany co to znaczy , #niezgodna cd ,