Schizofrenia, farmakoterapia i monitorowanie

W swoim artykule na temat schizofrenii Freedman (wydanie z 30 października) mógł zaniżać względne korzyści klozapiny, która ma przewagę nad innymi lekami przeciwpsychotycznymi w łagodzeniu opornych objawów pozytywnych i negatywnych, 2 agresjach, 3 i zachowaniach samobójczych. agranulocytozy i związany z nią wymóg monitorowania krwi może w uzasadniony sposób opóźnić stosowanie klozapiny do czasu zakończenia badania co najmniej jednego innego czynnika, ale klozapina jest niedostatecznie wykorzystana w leczeniu schizofrenii.5. Przyczyny tego niedostatecznego wykorzystania mogą obejmować zarówno ni...

Wpływ ranelinianu strontu na ryzyko złamania kręgu u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną cd

Półilościowa skala ocen wyglądała następująco: stopień 0, normalny; stopień 1, zmniejszenie wysokości dowolnego kręgu o 20 do 25 procent; stopień 2, spadek o 25 do 40 procent; i stopień 3, spadek o 40 procent lub więcej.21,22 Dla podstawowej analizy, nowe złamanie zdefiniowano przez zmianę wyniku kręgu od stopnia 0 w linii podstawowej do kolejnego stopnia lub więcej. Po drugie, przeprowadzono również ocenę ilościową: zmierzono wysokość kręgów przednich, środkowych i tylnych dla każdego kręgu, od T4 do L4. Nowe złamanie zdefiniowano przez zmniejszenie wysokości o co najmniej 15 procent (...

Sp alfa V / 41: powszechny polimorfizm spektroskopowy w miejscu alfa IV-alfa V. Związek z poziomem ekspresji dziedzicznej eliptocytozy z uwagi na warianty alfa-spektryny zlokalizowane w trans

Mutanty alfa-łańcucha spektyny powiązane z dziedziczną eliptocytozą są wysoce zmienne pod względem poziomu ekspresji. Przyjęto, że stopień eliptocytozy można zwiększyć, gdy łańcuch alfa-spetyny, kodowany przez gen alfa w trans do wariantu, jest wyrażany na niskim poziomie. Dostarczamy teraz mocnych dowodów na istnienie niskopoziomowej ekspresji łańcuchów alfa-spektraminy. Ten warunek określany jest jako polimorfizm alfa V / 41. Zaobserwowano go w 15 różnych rodzinach lub osobach pochodzenia francuskiego, północno-afrykańskiego i afrykańskiego, w których współdziedziczyło siedem różnych...

Przeznaczone do rozbiórki mosty umozliwiaja nieraz zdobycie niezwykle cennych doswiadczen

Na podstawie poprzedniej metaanalizy, Międzynarodowy Test na raka płuc z adiuwantem zaprojektowano w celu oceny wpływu chemioterapii adiuwantowej opartej na cisplatynie na przeżywalność po całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuc. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentów do trzech lub czterech cykli chemioterapii opartej na cisplatynie lub do obserwacji. Przed randomizacją każde centrum określiło patologiczne etapy, które należy uwzględnić, politykę chemioterapii (dawkę cisplatyny i leku, który ma być połączony z cisplatyną), oraz jej pooperacyjną politykę radioterapii. Głó...

Najnowsze zdjęcia w galerii lekcjazdrowia:

331#koronarografia przygotowanie , #spodziectwo żołędziowe , #zespół reitera objawy , #przetoka ustno zatokowa , #progeria objawy , #limitki aflofarm , #album na zdjęcia allegro , #amarantus ekspandowany co to znaczy , #niezgodna cd , #wzór mdrd ,