Skip to content

Pprzedwczesna niewydolność jajników u myszy

1 rok ago

123 words

width=300W przypadku 53% płodnych samic Xrcc2L14P / L14P wielkość miotu została znacznie zmniejszona, a średnia z 4,5 myszy została wyprodukowana z każdej ściółki (p <0,01). Czas do porodu został ewidentnie przedłużony do średnio 44 dni (p <0,01). Ich nieprawidłowości jajników, w tym małe rozmiary, atrofia i brak dających się zidentyfikować pęcherzyków, były dominujące po jednej stronie.

Następnie oceniliśmy 60 jajników od 7 do 180 dpp samic Xrcc2L14P / L14P. Wyniki wykazały, że pęcherzyki można obserwować w 100% jajników 7 lub 14 dpp, 80% jajników 21 dpp, 70% jajników o 28 dpp, 50% jajników 90 dpp i 20% jajników 180 dpp. Dane te wskazują na przedwczesną niewydolność jajników.
[patrz też: lowastatyna, zimne aglutyniny, medinet wrocław ]

0 thoughts on “Pprzedwczesna niewydolność jajników u myszy”