Skip to content

Przeciwciała przeciwko 64 000 antygenów ludzkich komórek wysp trzustkowych poprzedzają kliniczny początek cukrzycy insulinozależnej.

1 rok ago

246 words

Przeciwciała w surowicach od nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM) są skierowane do białka wysp trzustkowych człowieka o względnej masie cząsteczkowej (Mr) 64 000. Ponieważ wydaje się, że IDDM rozwija się po prodromalnym okresie autoimmunizacji komórek beta, to badanie zbadało, czy 64 000 przeciwciał Mr można było wykryć u 14 osób, które następnie rozwinęły IDDM i pięciu krewnych pierwszego stopnia, którzy mają wskazania zmienionej funkcji komórek beta. Surowice badano przesiewowo przez immunoprecypitację na całkowitych lizatach detergentowych ludzkich wysepek i dodatnich surowic testowanych na preparatach białek błonowych. Przeciwciała skierowane do 64 000 białek błony Mr były konsekwentnie wykrywane u 11/14 pacjentów z IDDM i we wszystkich 5 krewnych pierwszego stopnia. 10 pacjentów z IDDM było już dodatnich w pierwszych próbkach, uzyskanych od 4 do 91 miesięcy przed klinicznym początkiem IDDM, podczas gdy u pacjenta wystąpiła wysoka immunoreaktywność Mr o wartości 64 000, w momencie, w którym wykryto początek spadku funkcji komórek beta. . 64 000 przeciwciał Mr wykryto przed dwoma przeciwciałami cytoplazmatycznymi komórek śródbłonka (ICCA) u dwóch pacjentów. W grupach kontrolnych 21 zdrowych osób, 36 pacjentów z chorobami tarczycy i 5 pacjentami z SLE, 64 000 przeciwciał Mr wykryto tylko u jednego osobnika, który był zdrowym rodzeństwem pacjenta z IDDM. Wyniki te sugerują, że przeciwciała przeciwko 64 000 ludzkich białek wysp trzustkowych są wczesnym markerem autoimmunologii komórek beta i mogą być przydatne do przewidywania późniejszego rozwoju IDDM.Images
[patrz też: mgiełka zabłocka, womp łódź, lowastatyna ]

0 thoughts on “Przeciwciała przeciwko 64 000 antygenów ludzkich komórek wysp trzustkowych poprzedzają kliniczny początek cukrzycy insulinozależnej.”