Skip to content

Tag: beamed piła

Wpływ ranelinianu strontu na ryzyko złamania kręgu u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną ad 5

1 rok ago

48 words

Analiza w 12 miesiącu była ograniczona do pacjentów z możliwymi do oceny radiogramami na linii podstawowej iw 12. miesiącu (686 pacjentów w grupie ranelinianu strontu i 699 w grupie placebo). Względne ryzyko złamania w grupie leczenia po 12 miesiącach wynosiło 0,51 (przedział ufności 95%, od 0,36 do 0,75, P <0,001). Analiza w okresie trzech lat…

Ludzki metapneumowirus i choroba dolnego odcinka dróg oddechowych u innych zdrowych niemowląt i dzieci czesc 4

1 rok ago

504 words

W hodowlach wirusowych zidentyfikowano 103 pacjentów z RSV, 58 z wirusem paragrypy, 32 z influenzawirusem, 28 z adenowirusem i 50 z enterowirusami, rinowirusami, wirusami polio, wirusem opryszczki pospolitej lub rotawirusem. Pięciu dzieci zakażonych RSV skojarzono z innymi wirusami: po jednym z influenzawirusem, adenowirusem i wirusem paragrypy, a dwoma z enterowirusem. Tak więc, 408 z 687…

Wartość prognostyczna mieloperoksydazy u pacjentów z bólem w klatce piersiowej

1 rok ago

955 words

Wskaźniki wrażliwości, cechy szczególne i wskaźniki wiarygodności dla przewidywania poważnych zdarzeń sercowych po 30 dniach. Brennan i in. (23 października) przedstawia intrygujące badanie mieloperoksydazy w ocenie pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej. Jednak zastosowanie testu do predykcji klinicznych wymaga również decyzji o czułości i swoistości dowolnego wybranego punktu odcięcia.2 Jedyną informacją tego typu zawartą…

Wykrywanie Monkeypox u ludzi na półkuli zachodniej

1 rok ago

493 words

W maju i czerwcu 2003 r. Doszło do wybuchu choroby przebiegającej z gorączką z powodu erupcji pęcherzykowo-pęcherzykowych wśród osób ze środkowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych, które miały kontakt z chorymi psami preriowymi, uzyskanymi za pośrednictwem wspólnego dystrybutora. Obserwowano zoonotyczną transmisję bakteryjnego lub wirusowego patogenu. Metody Przeanalizowaliśmy dokumentację medyczną, przeprowadziliśmy wywiady i badania oraz pobraliśmy próbki krwi i…

Wykrywanie Monkeypox u ludzi na półkuli zachodniej ad 8

1 rok ago

532 words

Nie wiadomo, czy wirusy Volepox, skunkpox i ospy szopów powodują choroby u ludzi. Zakażenie wirusem jamy ustnej i bydlęcego zapalenia jamy ustnej zostało wykluczone przez obecność objawów układowych u większości pacjentów oraz przez fakt, że ultrastrukturalne właściwości wirusowych cząstek nie były kompatybilne z właściwościami parapoksywirusa. Federalne i państwowe śledztwo powrotne powiązało ten wybuch z importem…

Chemioterapia adiuwantowa na bazie cisplatyny u pacjentów z całkowicie zresektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc ad 7

1 rok ago

456 words

Jednoczesne stosowanie chemioterapii i radioterapii może tłumaczyć ten negatywny wynik. Niedawno zakończono inne badania oceniające chemioterapię na bazie cisplatyny. Obecnie trwa wspólna analiza największych ostatnio przeprowadzonych badań dotyczących uzupełniającej chemioterapii opartej na cisplatynie (Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation [LACE]). Analiza ta obejmie ponad 4000 pacjentów i pozwoli na zbadanie potencjalnych czynników prognostycznych w celu zbadania efektów…

Niezgodna tożsamość seksualna u niektórych nosicieli genetycznych z rozszczepem kloakalnym przypisanym płci żeńskiej po urodzeniu ad 7

1 rok ago

448 words

W końcu żadna genetyczna samica w naszej klinice klatki piersiowej nie wykazała nietypowych zachowań seksualnych lub dezorientacji seksualnej. Kilka innych kwestii jest ważnych w interpretacji naszych danych. Interwencje medyczne związane z występowaniem exterii kloaka są różne, zwykle są złożone, a czasami pojawiają się w lokalnych szpitalach pacjentów, a nie w Johns Hopkins. Kolejne wywiady nie…

Co sprawiło, że Hanno Buddenbrook Sick

1 rok ago

553 words

Choroba i zdrowie są wyraźnie widoczne w powieści Thomasa Manna (1875-1955). Podczas gdy jego zaabsorbowanie chorobami może początkowo wydawać się niesmaczne dla świeckich czytelników, zwiększa jego atrakcyjność dla czytelnika, który jest lekarzem.2 Pierwsza główna powieść Manna, Buddenbrooks (1901), 3 podąża za prosperującą niemiecką rodziną od 40 lat. Każde nowe pokolenie jest mniej szanowane, mniej moralnie…

Stent na bazie polimerazy, eluujący Paclitaxel u pacjentów z chorobą wieńcową ad

1 rok ago

496 words

Kliniczne kryteria wykluczenia obejmowały wcześniejsze lub planowane brachyterapię wewnątrznaczyniową w naczyniu docelowym lub dowolnym stencie uwalniającym lek; zawał mięśnia sercowego w ciągu 72 godzin przed rejestracją; frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 25 procent; krwotoczne okaleczenia; przeciwwskazania lub uczulenie na aspirynę, tienopirydyny, paklitaksel lub stal nierdzewną; historia anafilaksji w odpowiedzi na jodowany kontrast; stosowanie paklitakselu…

Badanie kliniczne abciximabu w elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej po wcześniejszym leczeniu klopidogrelem ad

1 rok ago

478 words

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli przebyli zawał mięśnia sercowego przed upływem 14 dni; miał niestabilną dławicę piersiową ze zmianami odcinka ST co najmniej 0,1 mV w co najmniej dwóch odprowadzeniach elektrokardiograficznych w spoczynku, poziom troponiny T większy niż 0,03 ng na mililitr, lub oba; miał docelowe uszkodzenie w żylnym pomostowym pomostowaniu; miał przewlekłą okluzję (obecną dłużej…