Skip to content

Tag: niezgodna cd

Próba leczenia przeciwpasożytniczego w celu zmniejszenia częstości napadów drgawek spowodowanych móżdżkową wągrzycą ad

10 miesięcy ago

528 words

Obraz CT uzyskany bez użycia materiału kontrastowego wykazuje zwapnione pasożyty (Panel D). W mózgu larwy T. solium przeżywają przez źle określony okres, szacowany na kilka lat 5, a następnie ulegają degeneracji w ziarniniaki, które z kolei stają się zwapniającymi bliznami (ryc. 1). Zarażenie miąższu mózgu objawia się zwykle jako napady padaczkowe i jest częstsze niż…

Próba leczenia przeciwpasożytniczego w celu zmniejszenia częstości napadów drgawek spowodowanych móżdżkową wągrzycą ad 9

10 miesięcy ago

326 words

Dodatkowym, często zaniedbanym punktem dyskusji jest to, że większość pacjentów czuje się bardzo nieswojo pozostawiając pasożyta żyjącego w mózgu. Obecność zwapnień w mózgu jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia nawrotu drgawek.34 Większy odsetek cyst zwapniałych w grupie leczonej niż w grupie placebo, ale było mniej pacjentów z napadami w grupie leczonej. To, czy ta różnica w…

Zmiany w wewnątrzkomórkowej homeostazie żelaza indukowane lipidami in vitro i in vivo.

10 miesięcy ago

249 words

Żelazo sprzyja uszkodzeniom komórek dzięki zdolności katalizy tworzenia rodników hydroksylowych i peroksydacji nienasyconych lipidów. Główny magazyn żelaza komórkowego, ferrytyna, działa jako krytyczna obrona antyoksydacyjna poprzez sekwestrację niezwiązanego lub wolnego żelaza, ograniczając jego udział w szkodliwych reakcjach oksydacyjnych. W tym badaniu badaliśmy zależność między LDL zmodyfikowanym przez komórki ściankowe tętnic a regulacją wewnątrzkomórkowego poziomu wolnego żelaza…

Niedobór C2 OPRACOWANIE WIELOKĄTNEJ ERYTEMATYZUSU

10 miesięcy ago

244 words

Opisano badanie surowicy od pacjenta z niedoborem C2. U pacjentki wystąpił epizod pneumokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w wieku 5 miesięcy z napadami padaczkowymi i przejściowym niedowładem połowiczym oraz widocznymi plamkami skóry. Po raz pierwszy został przyjęty do szpitala University of Minnesota w wieku 10 lat po przypadkowym odkryciu białkomoczu przez matkę. Od tego czasu wielokrotnie…

Nienormalnie podwyższona częstotliwość zakażonych wirusem Epstein-Barr komórek B we krwi pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

10 miesięcy ago

264 words

Wiadomo, że pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA) mają nieprawidłowości w regulacji limfocytów T in vitro związane z wirusem Epsteina-Barr (EBV). W raporcie tym pytaliśmy, czy pacjenci z RZS mają więcej krążących komórek B zakażonych EBV niż normalne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, określiliśmy częstotliwość spontanicznie transformujących się komórek B we krwi obwodowej 18 normaliów,…

Test radioimmunologiczny do oznaczania zawartości tyreoglobuliny w ludzkiej surowicy

10 miesięcy ago

127 words

Opracowano specyficzny i powtarzalny test radioimmunologiczny podwójnego przeciwciała do pomiaru tyreoglobuliny (HTg) w ludzkiej surowicy. Ponieważ autoprzeciwciała przeciwmitoglobulinowe łączą się z znacznikiem [131I] HTg, surowice z przeciwciałami odrzuconymi do pomiaru zostały odrzucone. Swoistość wykazuje się, że analogi tarczycy, takie jak tyroksyna (T4), trójjodotyronina (T2), monojodotyrozyna (MIT) i dijodotyrozyna (DIT) nie reagują krzyżowo. Surowice wcześniej poddane…

Zmniejszona ekspresja liganda CD40 przez aktywowane komórki T noworodków.

10 miesięcy ago

263 words

Ligand CD40 i CD40 (gp39) pośredniczy w zależnej od kontaktu interakcji z komórkami TB. Określiliśmy ekspresję liganda CD40 przez aktywowane komórki T noworodków i odpowiedź noworodkowych komórek B po aktywacji przez CD40. Chociaż ekspresja ligandu CD40 osiągała maksimum jednocześnie w obu aktywowanych komórkach dorosłych i noworodkowych, komórki T noworodków eksprymowały znacząco mniej powierzchniowego białka i…

Upośledzona synteza glikogenu wątrobowego netto u pacjentów z cukrzycą insulinozależną podczas przyjmowania różnych posiłków. Badanie spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego 13C.

10 miesięcy ago

153 words

Stężenie glikogenu w wątrobie mierzono u sześciu pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM) i dziewięciokrotnie dobraną grupą kontrolną przy użyciu spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego 13C w ciągu dnia, w którym spożyto trzy izocaloryczne posiłki mieszane. Względne strumienie bezpośrednich i pośrednich (3 jednostek węglowych -> -> glikogenu) ścieżek wątrobowej syntezy glikogenu oceniano również przy użyciu [1-13C] glukozy…